Workshops

Rebecca Svensson

Föreläsningar och workshops

Är ni intresserade av mer än bara en föreläsning så finns det möjlighet att kombinera föreläsnignarna med en heldags eller en halvdags workshop. Nedan finns två förslag på hur en workshop ser ut, dessa kan givetvis anpassar att passa Er verksamhet.

Heldag - workshop för Socialtjänsten

 

Här kombineras föreläsningen "En utredning i mängden, en pusselbit i mitt liv" med en workshop kring dokumentation utifrån ett barnperspektiv. Under heldagen ingår mer djupgående övningar kring hur man praktiskt kan arbeta med risk och skydd i det dagliga dokumentationsarbetet med barn och unga samt i utredningsarbetet. Det blir även mer djupgående case-övningar med fokus på dokumentation. Bland annat kring hur kan kan vi samtala med barn för att de ska bli mer delaktiga och hur kan detta anpassas till barnets ålder? Hur kan socialtjänstens arbete komma att påverkas när FN:s barnkonvention blir lag?

Halvdag - workshop för Socialtjänsten

 

Här kombineras föreläsningen "En utredning i mängden, en pusselbit i mitt liv" med en workshop kring dokumentation utifrån ett barnpespektiv. Hur kan kan vi samtala med barn för att de ska bli mer delaktiga i vår dokumentation och hur kan detta anpassas till barnens olika åldrar? Praktiska övningar i hur man kan journalföra samtal samt skriva utredning med ett barnperspektiv.