Workshops

Rebecca Svensson

Föreläsningar och workshops

Är ni intresserade av mer än bara en föreläsning så finns det möjlighet att kombinera föreläsnignarna med en heldags eller en halvdags workshop. Nedan finns två förslag på hur en workshop ser ut, dessa kan givetvis anpassar att passa Er verksamhet.

Halvdag - workshop för Socialtjänsten

Här kombineras föreläsningen "En utredning i mängden, en pusselbit i mitt liv" med en workshop kring dokumentation utifrån ett barnpespektiv. Vad säger lagstiftningen och föreskrifterna? Hur kan kan vi samtala med barn för att de ska bli mer delaktiga i vår dokumentation och hur kan detta anpassas till barnens olika åldrar? Praktiska övningar i hur man kan journalföra samtal samt skriva utredning med ett barnperspektiv.


Heldag - workshop för Socialtjänsten

En heldagsworkshop skräddarsys utefter era behov. Jag börjar med att berätta om mig själv, mitt liv min uppväxt och kombinerar detta med workshop kring exempelvis dokumentation eller fokus risk och skydd. Heldagen innehåller mer djupgående övningar kring exempelvis hur man praktiskt kan arbeta med risk och skydd i det dagliga dokumentationsarbetet med barn och unga samt i utredningsarbetet. Kanske vill ni ha fokus på utredande samal eller hur man kommunicerar en utredning till barnet. Hör av er för att få förslag på upplägg!

Halvdag - Familjehem

Under en halvdag tar jag med lyssnarna på en resa igenom mitt liv, med hjälp av bilder och dokumentation. Jag berättar om mina erfarenheter, både positiva och negativa, från olika familjehem. Med utgångspunkt ur mitt liv samt ur forskning pratar jag om bemötande av barn med konflikträdsla, ätstörningar samt hur man kan hantera de biologiska föräldrarna på ett sätt som gynnar barnet. Halvdagen kan även ha fokus kring anknytning och hur det blir när man får hem ett anknytningsskadat barn.