Referenser

Rebecca Svensson

Föreläsningar och workshops

"Rebecca, TACK för att du delat din historia och dina erfarenheter med hittills ett nittiotal nya socialsekreterare på våra introduktionsutbildningar.

Ditt perspektiv och dina erfarenheter utgör en viktig pusselbit för alla socialarbetare som vill utvecklas i arbetet med att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i utredning och insatser som berör dem.

Jag hoppas att många fler, både oerfarna och erfarna socialarbetare får möjlighet och tillfälle att lyssna på dig."

- Kicki Lööf, Regional utvecklingsledare, Kommunförbundet Skåne

 

"Under hela Rebeccas förläsning satt jag som förstenad och bara sög in varje ord hon sa och jag tror att alla andra som var där gjorde samma sak. En gripande, känslosam, rörande, inspirerande och fantastisk föreläsning. Rebeccas sätt att förmedla sin histora väckte många tankar och reflektioner hos mig. Tack Rebecca för att du delar med dig av dina erfarenheter och historia."

-Deltagare, KFSKs introduktionsutbildning.