Referenser & Media

REFERENSER


"Rebecca, TACK för att du delat din historia och dina erfarenheter med hittills ett nittiotal nya socialsekreterare på våra introduktionsutbildningar.

Ditt perspektiv och dina erfarenheter utgör en viktig pusselbit för alla socialarbetare som vill utvecklas i arbetet med att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i utredning och insatser som berör dem.

Jag hoppas att många fler, både oerfarna och erfarna socialarbetare får möjlighet och tillfälle att lyssna på dig."

- Kicki Lööf,  Regional utvecklingsledare, Kommunförbundet Skåne


"En gripande, känslosam, rörande, inspirerande och fantastisk föreläsning. Rebeccas sätt att förmedla sin histora väckte många tankar och reflektioner hos mig. Tack Rebecca för att du delar med dig av dina erfarenheter och historia."

-Deltagare, KFSKs introduktionsutbildning.

"Stort tack Rebecca för en fantastisk föreläsning. Givande, lärorik och berörande."

Humana, Göteborg

Läs Jon Petterssons artikel om mig och min uppväxt i senaste nummret av Frantz Wagner sällskapets tidning "Drabbrikan".

Rebecca Svensson

Föreläsningar & Workshops