Föreläsningar

Rebecca Svensson

Föreläsningar och workshops

I mina föreläsningar tar jag med er på en resa genom min uppväxt. Med nhjälp av bilder och dokumentation gör jag nedtramp i olika händelser som påverkat mig och min uppväxt. Som dagen då jag valde att berätta för socialtjänsten vad som skedde i vårt hem och alla känslor som pågick när man som barn satt i polisförhör. Jag berättar även om dagen då min syster miste sitt liv.

- En utredning i mängden, en pusselbit i mitt liv

I denna föreläsning delar jag med mig av min dokumentation från socialtjänsten och varvar den med berättelser och bilder från min uppväxt. Under de första tio åren i mitt liv hade jag redan varit placerad mer gånger än jag kunde minnas. Hur påverkas ett barn av socialtjänstens besut? Jag pratar även om risk-och skyddsfaktorer i mitt liv och varför jag valde att leva och inte ta mitt liv.


- Barn i främmande familj

Denna föreläsning handlar om hur det är att vara placerad i en främmande familj. Vad tänker barnen de första timmarna, de första veckorna. Hur känns det att vara den enda i klassen som inte har en bebisbild på sitt studentplakat? Här får ni möjlighet att ställa frågor och diskutera. Jag delar med mig av tips och råd hur man bäst kan bemöta barnet i olika konkreta situationer.


- Att vara ett barn till en missbrukande förälder

Denna föreläsning vänder sig till de som önskar få en djupare insikt om hur det är att som barn växa upp i en utsatt miljö, att växa upp med en missbrukande förälder samt hur man påverkas även i vuxen ålder.