Föreläsningar

Rebecca Svensson

Föreläsningar och workshops

Mina föreläsningar vänder sig till både socialtjänsten, familjehem och deras konsulter samt privatpersoner. I en skräddarsydd föreläsning tar jag med er på en resa genom min uppväxt. Med hjälp av bilder och dokumentation gör jag nedtramp i olika händelser som påverkat mig och min uppväxt. Som dagen då jag valde att berätta för socialtjänsten vad som skedde i vårt hem.

- En utredning i mängden, en pusselbit i mitt liv

I denna föreläsning delar jag med mig av min dokumentation från socialtjänsten och varvar den med berättelser och bilder från min uppväxt. Under de första tio åren i mitt liv hade jag redan varit placerad mer gånger än jag kunde minnas. Hur påverkas ett barn av socialtjänstens besut? Hur känns det att som vuxen sedan läsa sin dokumentation och inte känna igen det barn de beskriver?

Jag pratar även om risk-och skyddsfaktorer i mitt liv och varför jag valde att kämpa för mitt liv.


- Barn i främmande familj

Denna föreläsning ligger fokus på hur det är att vara placerad i ett familjehemj. Vad tänker ett barn de första timmarna, de första veckorna. Hur känns det att vara den enda i klassen som inte har en bebisbild på sitt studentplakat? Här får ni möjlighet att ställa frågor och diskutera kring de barn ni har hemma. Jag delar med mig av tips och råd hur man bäst kan bemöta barnet i olika konkreta situationer.


- Att vara ett barn till en missbrukande förälder

Denna föreläsning vänder sig till de som önskar få en djupare insikt om hur det är att som barn växa upp i en utsatt miljö, att växa upp med en missbrukande förälder samt hur man påverkas även i vuxen ålder.