Föreläsningar

Rebecca Svensson

Föreläsningar & WorkshopsFöreläsningar


Mina föreläsningar vänder sig till både socialtjänsten, familjehem och deras konsulter samt privatpersoner.


I en skräddarsydd föreläsning tar jag med er på en resa genom min uppväxt. Med hjälp av bilder och dokumentation gör jag nedtramp i olika händelser som påverkat mig och min uppväxt. Som dagen då jag valde att berätta för socialtjänsten vad som skedde i vårt hem.

Föreläsningar till sjukvården


Jag har även föreläsningar som vänder sig till sjukvården, där fokus ligger på hur man kan möta utsatta barn, samt hur man skriver en bra och tydlig orosanmälan till socialtjänsten